Ihr Labor 1150.
Vrlo lično praćenje.

Tim IHR LABOR na lokaciji 1150 čini oko 20 visokokvalifikovanih i iskusnih zaposlenih. Rado će pružiti svim pacijentima stručne informacije o administrativnim i organizacionim pitanjima i rado će odgovoriti na sva pitanja u vezi s tim.

labor-1150-dr-kosak

Dr. Therese Kosak
Specijalista medicinske i
hemijske laboratorijske dijagnostike

Prof Haas

Univ.-Prof. Dr. Oskar A. Haas
Specijalista medicinske i
hemijske laboratorijske dijagnostike

Za medicinske i specijalističke informacije, kao i konsultacije o nalazima, obratite se našoj menadžerki, gospođi dr Therese Kosak ili prof. dr Oskaru A. Haas, koji vam uvek mogu pomoći svojom stručnošću.